Når det kommer til folks reaktion på, hvordan det går med verdenssamfundet, kan der være stor forskel mellem forskellige generationer. De ældre generationer kan nogle gange have en mere passiv tilgang til forskellige issues, som fx klimaforandringer. Der er mange undersøgelser, der viser, at de ældre generationer ikke prioriterer klimaforandringerne lige så højt som nyere generationer. Man kan dog ikke konkludere, at det er fordi, de har valgt at vende verdens problemer ryggen.

Nej, de ældre generationer har bare en anden opfattelse af, hvilke issues er mere presserende. Uanset om man er ung eller gammel, så er vi alle interesseret i at reducere vores klimaaftryk. Det er også derfor, at man har brugt mange ressourcer på at udvikle teknologier, som kan gøre os mindre afhængige af fossile brændstoffer. I den forbindelse er vindenergi et rigtig godt eksempel.

Vindmøller kan være en vigtig del af løsningen på vores klimaproblemer.