Hvis dit firma eller din virksomhed skal udfase gammelt og brugt it-udstyr, så giver det god mening, at du læser videre. Der er mange virksomheder, der er godt i gang med forskellige tiltag med henblik på opnå en grønnere profil, og det med god grund. Der er rigtige mange studier og rapporter, der har gjort opmærksom på, at verdenssamfundet trænger til en grøn omstilling. Det skyldes de klimaforandringer, der trænger sig på, og som er blevet meget synlige i mange lande. I dag er der mange steder, hvor man oplever lange tørker, kraftigere orkaner, varmere hedebølger og voldsomme skovbrande. Mange videnskabsfolk peger på afbrændingen af fossile brændstoffer, som hovedårsagen til de højere temperaturer, der er skyld i de voldsomme naturfænomener, der plager millioner af mennesker i dag. Drivhusgasser som fx CO2 kan sammenkædes med afbrændingen af kul og olie. Derfor er det ikke overraskende, at mange ngo’er og myndigheder anbefaler, at man bliver bedre til at finde alternativer til fossile brændstoffer. Det har fået mange danske virksomheder til at gentænke deres strategier og arbejdsprocesser. På den måde har de været i stand til at ændre på den måde, de fremstiller deres varer på. Det siger sig selv, at det har haft en meget positiv indvirkning på deres klimaaftryk. Så hvis din virksomhed overvejer at udfase jeres gamle it-udstyr, så kan I med fordel vælge en mere bæredygtig måde at gøre det på. Hos brugt-it har man specialiseret sig i at købe gammelt og brugt it-udstyr.

Brugt-it genanvender udfaset IT-udstyr

Det smarte ved at benytte Brugt-its serviceydelser, er at det gamle it-udstyr bliver genanvendt. Det har stor betydning, for når man ikke genanvender sit gamle udstyr, så udgør det en kæmpe belastning for miljøet. Det kan du nemt undgå ved at sælge udstyret til Brugt-it.